Ukrainian Catholic resources online.

Українські католицькі ресурси онлайн

Ресурси

На цій вебсторінці ви можете знайти інформацію про духовний, освітній та інші важливі аспекти нашої української духовності поруч з посиланнями на тексти і джерела. Доступними є цілі тексти літургій, а також молитви для тих, хто хоче прийняти Святі Тайни чи намагається подолати втрату найближчої людини.

Це не меса

У той час, коли слово “меса” є цілком природнім для латинської традиції, адже походить від латинського слова missa, його вживання у контексті Візантійської традиції є недоречним. Слово вживається наприкінці євхаристійної Служби Божої латинського обряду (Ita, missa est). Термін missa просто закріпився в англійській та інших мовах і з того часу його використовують у стосунку до цілої Євхаристійної Літургії.

Проте, у всіх християнських літургіях, а особливо у грецькій (візантійській) традиції використовується грецьке слово leitourgia (літургія).  Це слово означає “загальна справа” або “спільна молитва” і воно підтверджує той факт, що ми збираємося разом, як церква, як Тіло Христове щоб офірувати спільну молитву Богові Отцю і Святому Духові через Ісуса Христа у Пресвятій Євхаристії.

Усі загальні молитви у церкві є “літургіями”, але Євхаристійна Літургія іншими словами називається  “Божественною” літургією (грецькою – Theia Leiturgia;  українською – божественна літургія). Інші Східні християнські традиції по різному називають євхаристійну літургію, проте вживання словосполучення “Божественна літургія” чи просто “літургія” є правильним у контексті візантійської (грецької) традиції.

A Divine Liturgy with Roman Catholic concelebrants.

Божественна Літургія у співслужінні з римо-католиками.

Східноцерковна літургійна традиція

У папській енцикліці для східних церков, Папа Іван ІІ виголосив:

“Літургійна молитва на Сході демонструє чудову здатність залучити людську особу у всьому її єстві: Таїнство виявляється не лише у всій величі його змісту, а також у теплі тих почуттів, які воно викликає у серці врятованого людства.

У священній дії, безтілесне прагне вознести похвалу, а краса, що на Сході є одним з найулюбленіших слів для вираження божественної гармонії і моделі трансформованого людства, панує скрізь: у стінах храму, звуках , кольорах, світлі, ароматах.

Тривалі богослужіння, повторні прохання – все виражає поступове ототожнення з таємницею, яку святкує ціле людське єство. Таким чином, молитва Церкви є частиною небесної літургії й очікування кінцевого блаженства”.